Nákup stavebního pozemku na úvěr a bez zástavy? Pomůže stavební spořitelna

Pořízení stavebního pozemku je dobrá investice. Ať už jako startovací pozice pro děti, pro uchování hodnoty peněz, zajištění na dobu penze či pro případ dlouhodobého výpadku příjmů kvůli nemoci.

Vydáno: 22. 4. 2024
Kategorie: Bydlím
Zdroj: PartnersNews
Stavební pozemek se dá koupit i s pomocí úvěru ze stavebního spoření.„Úvěrem na bydlení sjednaného ze stavebního spoření se dají financovat pouze bytové potřeby. To znamená, že stavební spořitelna úvěr podmiňuje doložením, že jde o pozemek vhodný k výstavbě rodinného domu,“ říká finanční poradce skupiny Partners Lukáš Urbánek.
 
To by ale budoucí majitel takového pozemku neměl chápat jako překážku. Naopak pozemek, na kterém dovoluje územní plán místní obce či města vystavit dům pro trvalé bydlení, je podstatně lepším uchovatelem vložených peněz. A na rozdíl od minulosti už nemusí majitelé na výstavbu domu chvátat. Nesvazuje je žádný termín zahájení nebo zkolaudování stavby.
 
„Lhůta pro zahájení či dokončení stavby na pozemku, který je financován úvěrem stavební spořitelny, není stanovena,“ potvrzuje praxi Jiří Konvalina, ředitel správy klientských účtů Buřinky, Stavební spořitelny České spořitelny.
 

Na úvěr a bez zástavy

Stavební spořitelny poskytují úvěry na pořízení stavebního pozemku i bez zajištění. U většiny z nich je ale takový úvěr limitovaný jak dobou splatnosti, tak i výší samotného úvěru.
 
„Parametry nezajištěného úvěru budou v každé spořitelně jiné a vždy se bude jednat o individuální podmínky. Nezajištěný úvěr bude mít vždy vyšší úrok než klasická hypotéka a kratší maximální dobu splatnosti,“ uvádí určitá omezení Lukáš Urbánek.
 
Nabídky spořitelen se liší. Ale není problém i získat úvěr na koupi stavebního pozemku bez zajištění až do výše 2,5 milionu korun se splatností až 25 let.
 
Pokud plánuje majitel na takovém pozemku stavět rodinný dům, pak ale musí počítat s tím, že při vyřizování hypotéky banka do jeho výdajů započítá i úvěr ze stavebního spoření.

Jde skutečně o stavební pozemek?

Bez ohledu na to, zda jde o financování stavebního pozemku z překlenovacího nebo řádného úvěru ze stavebního spoření, jeho schválení spořitelny podmiňují doložením příjmu. Například formou bankovního výpisu za posledních několik měsíců nebo daňových přiznání za několik posledních let, pokud jde o podnikající osobu. Případně může jít o kombinaci obou možností. Dále si spořitelna vždy vyžádá dokument dokládající, že jde o stavební pozemek.
 
„Nejpozději k datu čerpání je nutné doložit smlouvu o smlouvě budoucí či kupní smlouvu a doklad, že pozemek je určený k zástavbě budovou určenou k trvalému bydlení,“ doplňuje výčet požadavků pro schválení úvěru Jiří Konvalina.
 
Nicméně ke splnění této podmínky nepostačí pouze kopie listu vlastnictví. Z něj totiž spořitelna nepozná, že jde o pozemek určený k zástavbě.
 
„V takovém případě pomůže informace z územního plánu nebo případně potvrzení obce o tom, že pozemek je skutečně určený k výstavbě,“ vysvětluje Lukáš Urbánek.
 
Pokud není stavební pozemek opatřený inženýrskými sítěmi, pak je nutné počítat také s požadavkem na jejich dokončení.
 
„Banka nebo stavební spořitelna peníze i na koupi takového pozemku půjčí s tím, že se žadatel o úvěr zaváže, že do určité doby pozemek bude co do zajištění inženýrskými sítěmi v pořádku,“ říká Urbánek.
 

Zasíťování pozemku a přístupová cesta

I podle Jiřího Konvaliny ke schválení úvěru na nákup stavebního pozemku spořitelna nežádá po klientovi doložit skutečnost, že je nemovitost zasíťovaná. A ani to, že k němu vede veřejná komunikace.
 
„Potřebujeme doložit doklady prokazující zastavitelnost pozemku objektem k trvalému bydlení a doklady k převodu vlastnického práva,“ shrnuje hlavní požadavky Konvalina.
 
Připojení k veřejným sítím technického vybavení podle něj řeší spořitelny samostatným účelem úvěru. Přesto Lukáš Urbánek na zájemce o koupi stavebního pozemku upozorňuje, aby si ohlídali přístupovou cestu k nemovitosti. Za ideální považuje, pokud jde o obecní či městkou komunikaci, nikoliv soukromou. Nejeden majitel pozemku s komunikací vedenou po soukromém pozemku už se dostal do potíží s jejím majitelem, který si vstup na ni podmiňoval poplatkem, nebo přístup úplně zamezil.
 
Zdroj: idnes.cz