Jak na životní pojistku pro dítě. Co se vyplatí a co je zbytečné

Velká část rodičů svým ratolestem sjednává životní pojistku, ale často se zaměřují na nesprávná rizika. Druhou častou chybou bývají nízké pojistné částky u důležitých rizik. Jak správně nastavit pojistku pro dítě, přibližuje pojistný analytik skupiny Partners Pavel Krejčík.

Vydáno: 30. 4. 2024
Kategorie: Pojistím se
Zdroj: PartnersNews
Správně nastavené pojištění pro dítě začíná správným nastavením pojistky pro rodiče. Je to právě rodič, na kom je dítě finančně závislé. A pokud se do zdravotních problémů dostane on, finanční situace rodiny se může velmi rychle dostat do bezvýchodné situace. Takže rodiče by měli myslet také na správné nastavení smlouvy pro sebe.
 
Stejně jako u dospělých, také děti by měly mít kryté primárně vážné a trvalé zdravotní komplikace. Tedy takové, které dítě poznamenají na celý život. Příkladem je vážný úraz nebo nemoc, které například připraví dítě o končetinu, bude odkázáno na invalidní vozík nebo se stane závislé na pomoci další osoby. Teprve pak je možné přidávat do pojistky krytí menších zdravotních problémů, například drobné úrazy, jako je zlomená ruka nebo noha, kratší nemoci apod. Bohužel realita je taková, že rodiče často svým dětem sjednají spíše drobnosti. Očekávají plnění za zlomenou ruku a mají špatně nastavená velká rizika.
 
Mezi klíčová rizika patří: Invalidita a závislost na péči, trvalé následky úrazu, závažné nemoci a ošetřování člena rodiny.
Mezi doplňková rizika řadíme: denní odškodné úrazu, hospitalizace a různé menší balíčky velkých rizik (například pouze úrazová invalidita).
 
Velmi důležité je, aby pojistka kryla jak úrazové, tak i nemocenské příčiny zdravotních problémů. Rodiče dost často podceňují nemocenské problémy a pojistky mají nastavené primárně na úrazy, což není dobře.

Popis rizik pro děti

Invalidita a závislost na péči
U dětí nabízejí pojišťovny krytí invalidity 3. stupně – jedná se o invaliditu přenesenou z mládí. Invalidita se přiznává v 18 roku života. Nižší stupně nabízí jen několik pojišťoven. Stejně jako u dospělých je dobré mít toto riziko sjednané na vysoké pojistné částky. Ideálně alespoň pět milionů korun a víc. Když už tato situace nastane, tak ovlivní dítě na celý život a nízká pojistná částka toho moc nevyřeší.
 
Druhé připojištění, závislost na péči, je navázáno na příspěvek na péči. Ten je podle zákona o sociálních službách přiznáván v případech, kdy je ze zdravotních důvodů nutná dlouhodobá péče třetí osoby. Existují čtyři stupně, a pojišťovny umí krýt od 2. stupně závislosti. Toto připojištění bývá součástí invalidity, nebo jako samostatné připojištění. Může z něj být plněno i dítěti, není tedy třeba čekat na přiznání invalidity do 18 let. Je důležité, aby pojistka uměla krýt i toto riziko. Pokud se problém stane malému dítěti, rodiče dost často musí skončit v práci, o dítě pečují a přichází tak o svůj příjem. Pojistná částka by měla být stejná jako u invalidity, tedy minimálně pět milionů korun.
 
Trvalé následky úrazu
Pokud úraz zanechá trvalý následek (ztráta celé nebo části končetiny, omezení hybnosti, poškození orgánu apod.), plní pojišťovna určité procento ze sjednané pojistné částky. Výše plnění vychází z oceňovacích tabulek, které definují, kolik bude vyplaceno v případě jednotlivých úrazů.
 
Pojišťovny uplatňuje tzv. progresivní plnění. Znamená to, že čím je poškození vážnější, tím více pojišťovna zaplatí. Aktuálně nejvyšší na trhu je 10násobná progrese, tedy pojišťovna zaplatí maximálně 10násobek sjednané částky.
 
Toto připojištění slouží zejména na financování nákladů spojených se zdravotním následkem. Například nákupem kvalitních zdravotních pomůcek. Cena nejlepších protéz horních a dolních končetin se pohybuje v dnešní době v rozmezí 1,5 až 2 miliony korun. Protéza vydrží přibližně 5 až 6 let, pak se musí obnovit.
 
Optimální výše pojistné částky je dva miliony korun a více. S progresí tak pojišťovny zaplatí až 12 mil Kč.
 
Závažné nemoci
Pokud dítě dostane závažnou nemoc, která je definovaná v pojistných podmínkách, pojišťovna plní pojistnou částku, případně její část. Jako příklad nemocí můžeme uvést rakovinu, cukrovku, ochrnutí, nemoci způsobené klíštětem, oslepnutí, ztráta sluchu apod.
 
Toto riziko slouží na pokrytí vícenákladů spojených s léčbou nemoci a případně na pokrytí nákladů po doléčení nemoci. Optimální výše pojistné částky je dva miliony korun a více.
 
Ošetřování člena rodiny
Připojištění kryje případy, kdy je někdo nesoběstačný v průběhu léčení nemoci a jiný o něho musí pečovat a přichází tak o příjem. Kryje jak úrazové, tak i nemocenské problémy (na rozdíl od denního odškodného úrazem). Optimální pojistná částka se dopočítává podle příjmu rodiče, který by o dítě pečoval.
 
Denní odškodné úrazu
Pokrývá léčení následků úrazu, které mohou i nemusí zanechat trvalé následky. Tedy typicky jsou to zlomeniny a další drobné úrazy. U dětí se dá říci, že se jedná o určitou formu bolestného, protože dítě nepřichází o příjem. Využití dává smysl spíše u menších dětí, kdy s nimi rodič musí zůstat doma a přichází tak o příjem. Toto připojištění bohužel mívají rodiče sjednáno častěji než ošetřování člena rodiny. Přitom toho kryje méně.
 
Hospitalizace
Kryje sjednanou pojistnou částku za každý den pobytu v nemocnici. U dětí dává větší smysl než u dospělých. Zejména u malých dětí, kdy dávka může být využita k tomu, aby jeden z rodičů nemusel být v práci a mohl trávit čas s dítětem v nemocnici. U starších dětí již toto riziko moc důležité není.
 
Úmrtí
Riziko úmrtí se u dětí nedá pojistit na vysoké částky. Tím, že děti nemají příjem, částky v rozmezí 20 až 50 tisíc bývají dostatečné. V případě úmrtí poskytnou rodičům prostředky na důstojné rozloučení.
 

Pojistka do 26 let, nebo až do důchodu?

Většina pojišťoven děti pojišťuje maximálně do věku 26 let. Poté je nutné, aby si dítě sjednalo novou – dospělou – pojistku. Aktuálně dvě pojišťovny na trhu pojistí dítě od narození až do věku 65 let, případně i déle. Tato varianta nabízí dvě zásadní výhody.
 
Při přechodu z dětské do dospělé pojistky nebude zkoumán zdravotní stav
Obrovskou přidanou hodnotou je fakt, že pojišťovna zkoumá u dítěte zdravotní stav v nízkém věku. Tedy v době, kdy je většina dětí zdravá. Během dospívání se mohou objevit různé zdravotní komplikace, které mohou výrazně ztížit vstup do budoucí „dospělé“ pojistky, jakmile ji bude na startu produktivního života potřeba řešit. Zdravotní komplikace mohou být tak vážné, že pojišťovna v budoucnu dospělého nepřijme. V lepším případě budou v nové dospělé pojistce vyloučeny již prodělané zdravotní komplikace nebo bude pojistka výrazně dražší.
 
Dítě bude mít pravděpodobně celý život pojistku levnější:
Nevíme, jak bude vypadat trh životního pojištění za 20 či 30 let. Ale obecně platí, že čím dříve se pojistím, tím levnější to je. A pokud v budoucnu, například z důvodu konkurenčního boje, vyjde jiná pojistka levněji a dítě bude v té době zdravé, může si klidně sjednat novou smlouvu.
 
Zdroj: idnes.cz